subscribe: Posts | Comments

Crna Gora: Anketa mladih o sektama

Comments Off
Defendilogija logo_4e243e672fc63d9f5eac15d19e610b68

Defendologija (Crna Gora) – 09.01.2015.

Mladi i njihov stav o sektama – “Izazovi budućnosti”

Istraživanje je koje će sprovesti Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore „Defendologija“ sastojat će se u istraživanju stavova mladih ljudi o sektama u Crnoj Gori. Istraživanje je zasnovano na respektabilnom uzorku sadržanom u dva crnogorska grada (Nikšić i Podgorica) i predstavljat će stavove mladih ljudi o njihovom znanju, stavovima i odnosu prema religioznim grupama, kultovima i sektama, prvenstveno destruktivnog karaktera, uvažavajući slobodu vjeroispovijesti. Nastavak teksta čitajte ovdje :

Comments are closed.