subscribe: Posts | Comments

Otvoreno pismo Željku Jovanoviću, ministru MZOS

Comments Off

Primjedba  na rad MZOS

Sai Baba „Program odgoja u duhu ljudskih vrijednosti“

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH
Željko Jovanović, ministar MZOS
Vinko Filipović, prof. Ravnatelj Agencije za
Donje Svetice 38, Zagreb

CC:
Prof. dr. sc. Damir Boras, dekan Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Ivan Prskalo, dekan Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. AleksandarJakir, dekan Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Splitu
Ivana Milas Klarić, Pravobraniteljica za djecu

Bruxelles, 12. svibnja 2014.

Predmet: Primjedba (otvoreno pismo) na rad MZOS i na izvješće o provedenom inspekcijskom nadzoru u DV Radost, Hercegovačka 31, 21000 Split. ( KLASA: UP/I-600-04/13-01/0095 UBROJ: 533-23-14-0002 )

Sai Baba „Program odgoja u duhu ljudskih vrijednosti“

Poštovani g. ministre!

Nadamo se da ćete ovo pismo u cijelosti pročitati i poduzeti odgovarajuće korake.
Ovim putem iskazujemo Vam naše nezadovoljstvo i zabrinutost radi rada MZOS. Izdvajamo niže dolje naše upozorenje na izvješće o provedenom inspekcijskom nadzoru prosvjetne inspekcije u Splitu u DV Radost, a što je vezano za program „Odgoj u duhu ljudskih vrijednosti“ indijskog gurua Sai Babe.

Ovo nije prvi put da Vam se obraćamo i ukazujemo na infiltraciju ezoterije i skrivenog kriminala u znanstveni, obrazovni i zdravstveni sustav u Republici Hrvatskoj. Pitamo se što se s Vaše strane konkretno poduzelo.
Čvrstog smo mišljenja da su neke površne odluke i ponašanja odgovornih ljudi iz redova stručnih komisija, ministara i njihovih savjetnika dopustile pojedinim nepedagoškim metodama i surogatima ulazak u odgojno obrazovni sustav Republike Hrvatske. To se radi na štetu najosjetljivije skupine u društvu, a to su djeca i mladi.

Želimo Vas upozoriti da se u niže navedenim slučajevima ne radi o nikakvim religioznim grupama ili djelovanjima. Pojave o kojima govorimo su produkti novih, organiziranih kriminalnih skupina. One se svjesno i namjerno odcjepljuju od svih civilizacijskih tekovina. Cilj im je izbjegavanje nacionalnih i međunarodnih zakona, Europske konvencije o ljudskim pravima i Konvencije o pravima djeteta. Navedena djelovanja nikako ne spadaju u područje vjerskih sloboda.

Podsjećamo Vas:

  • Pisali smo Vam i argumentirali 9. srpnja 2012. da Europska federacija FECRIS predlaže da se organizira okrugli stol zajedno s europskim vladinim institucijama, predstavnicima Federalne sudske policije iz Belgije, nosiocima zakona za zaštitu ranjive populacije (FR, BE, LUX) te odgovarajućim državnim tijelima iz Njemačke kako bi se za okruglim stolom u Hrvatskom saboru analizirao taj problem. Projekt je zacrtan u Vijeću Europe 2009.
Na to niste reagirali.
  • Pisali smo i argumentirali detaljnom analizom Vama i ostalim ministrima naše upozorenje od 30. travnja 2013. o upitnim organizacijama piramidalnog sustava koje se sufinanciraju iz hrvatskog javnog resursa: Radi se o raznim projektima indijskih gurua –„Odgoj u duhu ljudskih vrijednosti“ Sai Babe, „Joge u svakodnevnom životu“ Swamidjija Maheshwaranande, „Umijeća življenja“ Sri Sri Ravi Shankara i „Transcendentalne meditacije“ Maharishija.

Izvjestili su nas dopisom iz Agencije za odgoj i obrazovanje (g. Vinko Filipović) (KLASA: 602-01/13-010067 UBROJ: 561-03/1-13-2 od 6. svibnja 2013.) da će u skladu s njihovim ovlastima viši savjetnici AZOO te voditelji županijskih stručnih vijeća poduzeti odgovarajuće mjere.

To se u praksi nije ostvarilo.
  • Ukazali smo Vam na našu zabrinutost zbog rada pojedinih konkretnih prosvjetnih radnika koji u okviru školskog miljea nude djeci paraznanstvenu literaturu iz osobnog uvjerenja ili svjetonazora: Dubravka Miljković - promicanje New ageovskih paraznanstvenih tehnika za djecu poput Reikija i TM te Ljubica Bakić Tomić – promicanja doktrine Sai Babe. Obje su s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Na to niste reagirali.
  • Ukazali smo Vam da se tobože ‘alternativno liječenje’ djece koje se bazira na šarlatanstvu. Upozorili smo Vas na medijsku histeriju oko zakonski propisanog cijepljenja djece protiv pojedinih teških bolesti. Naveli smo Vam da se u vrtićima i alternativnim školama poput npr. Waldorfske, koje sufinancira država, dopuštaju antropozofske pouke, a da roditelji djece o tome nemaju pojma.
Na to niste reagirali.
  •  Ukazali smo Vam na djelovanje ‘Scijentološke organizacije’ (samozvane „crkve“).

Ona se u Hrvatskoj širi zahvaljujući apologetima koji sjede u Vladi te u krugovima sveučilišnih profesora koji u svom stručnom štivu i javnosti izvrću istinu o toj opasnoj organizaciji. Uočili smo: Ankicu Marinović Bobinac, savjetnicu za znanost, visoko obrazovanje i vjerske zajednice kod Predsjednika RH Ive Josipovića, zaposlenu u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu te redovitu profesoricu na Odjelu za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu te povremeno na doktorskom studiju Odsjeka za sociologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Markešić iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb te Dinku Marinović Jerolimov iz Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu.

Scijentološka organizacija

se u uređenim europskim zemljama tereti i zakonski sudi kao zločinačka organizacija zbog iznuda, prijevara, nezakonite medicinske prakse, opstrukcije medicinskoj praksi, nepomaganja osobi u opasnosti, kršenja zakona o trgovini, zbog nepoštenja u djelovanju, nepravednih uvjeta ugovora te zbog povrede prava na poštivanje privatnosti:

German Federal Ministry of Internal:

2005 Annual Report of the Office for Protection of the Constitution

1999 Annual Report of the Office for Protection of the Constitution

2012 Annual Report of the Office for Protection of the Constitution

BEHÖRDE FÜR INNERES UND SPORT

Hamburg-Scientology-Organisation: Überblick

Samo je bivša pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić odgovorila i podržala našu inicijativu. Nitko drugi se nije odazvao.

Ovim putem Vas upozoravamo i na nekvalitetan rad prosvjetne inspekcije u Splitu:

  • Kao što znate 5. studenog 2013. poslali smo podnesak Prosvjetnoj inspekciji u Splitu, na ruke voditelju Jurici Botiću. Tražili smo da se preispita program „Odgoj u duhu ljudskih vrijednosti“ indijskog gurua Sai Babe koji se sprovodi u Dječjem vrtiću ‘Radost’ u Splitu. Pri tom smo voditeljicu vrtića Nadu Pelaić (kao i Vas) informirali da se autor programa teretio za pedofiliju, ubojstva, razne prijevare te zloporabe ljudi, na što je i UNESCO reagirao g. 2001.   i  (U.S. Department of State) i Info ex-baba
Neugodno smo iznenađeni radom i zaključcima prosvjetne inspekcije u Splitu:
  • Dana 20. veljače 2014. viši prosvjetni inspektor Ivan Ivanda izvješćuje nas o inspekcijskom nadzoru u Dječjem vrtiću ‘Radost’ u Splitu. Piše nam da nisu utvrdili nikakve povrede zakona ili drugih propisa. On to potkrepljuje činjenicom da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dalo svoju suglasnost za provođenje tog programa 12. svibnja 2009. ( KLASA: 601-02/09-03/00081 UBROJ: 533-10-09-0006) i to uz prethodno „stručno pozitivno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje RH“.

Mi možemo prihvatiti činjenicu da zaposleni u MZOS nisu educirani o kompleksnoj tematici koje je Vijeće Europe obradilo u svojim Preporukama (Recommendation 1178 (1992)[1] on sects and new religious movements/ Recommendation 1412 (1999)1 Illegal activities of sects).

No, mi smo naveli argumente o Sai Babinom nasilnom ponašanju i podacima da je na to reagirao UNESCO. Usprkos toga, ne samo ravnateljica navedenog vrtića gđa Nada Pelaić, već i Prosvjetna inspekcija Splita još uvijek nalaze opravdanje za nastavak provođenja toga programa.

Iznenađeni smo da se ravnateljica vrtića Pelaić i prosvjetni inspektor Ivanda mire s takvom situacijom i ne poduzimaju ništa, samo zato jer je program dobio, iz nama nepoznatih razloga, lažni legitimitet od Ministarstva RH. To nije prvi put u novijoj hrvatskoj povijesti.

Tvrdimo da književni i stručni opus jednog pedofilskog nasilnika (kakav je bio Sai Baba) ne može biti etičan i pedagoški, bez obzira na to koliko to Vama dobro zvuči. Stoga je to i neprimjerna materija u odgoju djece.

Postavlja se pitanje je li Agencija odabrala priručnike, literaturu i program te potražila iscrpne informacije o autoru, prije nego li se takav odgojni program počeo provoditi u školama, vrtićima i školskim knjižnicama?

Uočili smo da su prof. Ljubica Bakić Tomić s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Borna Lulić, bivši urednik Modre laste pri Školskoj knjizi, koji sada djeluje kao trener u Gentisu, Tanja Vojnić, učiteljica razredne nastave OŠ I.G.Kovačić, DugaResa, Zdenka Bilić, knjižničarka iz OŠ Otok, Zagreb, voditeljica županijskih stručnih skupova za knjižničare te književnica Vesna Krmpotić protagonisti Sai Babinog nauka. Mi Vesni Krmpotić ne osporavamo zagarantiranu slobodu na njezin osobni svjetonazor, pa čak ni osobnu sklonost prema perverznoj osobi poput Sai Babe. Ona mu je čak i posvetila svoj književni opus. Ali, to ne znači da njezin utjecaj u odgojno-političkom svijetu hrvatske stvarnosti mora biti doista prihvaćen.
Nakon svega molimo Vas da utječete na AZOO da u najkraćem roku učine reviziju navedenog programa, ispitaju tko ga je osnovao te ukinete licencu programu „Odgoja u duhu ljudskih vrijednosti“ ne samo u Dječjem vrtiću Radost u Splitu, već i općenito u sveobuhvatnom odgojno obrazovnom sustavu Republike Hrvatske.

Očekujemo da ćete i gore navedena pitanja ispitati i reagirati, da će Vaša odluka biti zasnovana na visokim pedagoškim i odgojnim standardima te da ćete nas o tome izvijestiti.

Za bilo kakvu dodatnu informaciju stojimo Vam na raspolaganju. U privitku šaljemo kopiju izvješća prosvjetne inspekcije u Splitu.

U ime Centra za informiranje o sektama i kultovima (CISK) unaprijed zahvaljujemo na Vašem konkretnom odgovoru.

Branka Dujmić-Delcourt

Predsjednica hrvatskog CISK-a
Član izvršnog vijeća FECRIS-a
Član radne grupe za sekte u Vijeću Europe
(Conf. INGO/ Human rights)

 

 

Comments are closed.