subscribe: Posts | Comments

Kriteriji nepovoljnih aktivnosti sektaških grupa

Comments Off
logo-miviludes-2

Izvor informacija:
MIVILUDES – Međuministarska misija za praćenje i borbu protiv sektaških ekscesa, osnovana predsjedničkim dekretom u okviru Kabineta francuskog Premijera

Učinci analiziranih aktivnosti:

  1. Pokušaj mentalne destabilizacije atakirane osobe
  2. Pretjerani financijski zahtjevi usmjereni prema atakiranoj osobi (iznuđivanje novaca ili materijalnih dobara)
  3. Zahtjev da atakirana osoba prekine sa svojim izvornim okruženjem (odvajanje od obitelji, prijatelja, zavičaja domovine, radnog mjesta)
  4. Nanošenje povreda tjelesnog integriteta
  5. Atak na maloljetne i ranjive osobe
  6. Prakticiranje antisocijalnog izjašnjavanja, (kampanja protiv znanstvene medicine i farmakologije, cijepljenja, tradicionalne edukacije, religije te ljudskih prava)
  7. Kršenje javnog reda i mira
  8. Odugovlačenje i kompliciranje pravnih sporova
  9. Stvaranje paralelnih gospodarskih sustava u državi u kojoj djeluju (trgovanje u sektaškim, zasebnim trgovinama; ponuda specifičnih sektaških roba i usluga koje odudaraju od zakonskih okvira države u kojima se nalaze)
  10. Pokušaj da se osobe ili grupe sektaškog karaktera infiltriraju u Vladu i javne institucije

 


Napomena:
Samo jedan od ovih kriterija nije dovoljan da se sumnjivo djelovanje okarakterizira kao rizik ili već jasno izražena sektaška devijacija. Svaki od navedenih kriterija ima svoju specifičnu vrijednost. Međutim, prvi kriterij, koji uzrokuje mentalnu destabilizaciju je uvijek najvažniji i uvijek je prisutan u slučajevima sektaških delikata.

 

Comments are closed.