subscribe: Posts | Comments

Riječka deklaracija

Comments Off
Riječka deklaracija

Zaključci usvojeni na Međunarodnoj konferenciji «DESTRUKTIVNE SKUPINE I MLADI « pod pokroviteljstvom Primorsko – goranske županije i Grada Rijeke

26. 11. 2010. Rijeka – Gradska vijećnica

Organizatori:

Sveučilište u Rijeci – CISK – FECRIS

Autor teksta: Prof. dr. sc. BERISLAV PAVIŠIĆ, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

.

RIJEČKA DEKLARACIJA

.

1.

Republika Hrvatska je tranzicijska zemlja. U takvoj sredini valja poduzeti mjere da bi se zaštitile ranjive skupine: djeca, mladež, starije osobe, bolesnici ali i osobe na rubu egizistencije. Zaštititi od djelovanja destruktivnih skupina znači spriječiti njihovo ilegalno djelovanje.

2.

Niti jedna destruktivna skupina ne smije biti legalizirana. Destruktivni karakter skupine u odgovarajućem postupku mora utvrditi nadležnmo tijelo. O tome moraju voditi računa tijela koja nadziru rad legaliziranih skupina. Sama činjenica vjerojatnosti da je određena skupina destruktivna najmanje znači dužnost pokretanja odgovarajućeg postupka.

3.

Policija mora ustrojiti odgovarajuće evidencije s podacima: a) o skupinama koje su destruktivne, b) o pojedincima koji obavljaju djelatnosti koje su zabranjene, c) o žrtvama vodeći računa o zaštiti privatnosti.

4.

Odgovarajuća policijska i druga državna tijela moraju odmah uspostaviti komunikaciju i najveću moguću suradnju s odgovarajućim europskim i drugim tijelima. Posebno je tu značajno ustrojiti informacijsku mrežu.

5.

Nužno je stalno pratiti i usklađivati zakonske i podzakonske propise u materiji destruktivnih skupina. Republika Hrvatska ne smije postati oaza djelovanja takvih sekta.

6.

Destruktivne skupine djeluju u prostoru u kojemu nema potrebnih društvenih sadržaja (npr. jelovježbe u predškolskim ustanovama). To nalaže da se organiziraju sustavni oblici edukacije primjereni dobi i drugim značajkama adresata ali i vidovima štetnih utjecaja.

7.

Zaštita od djelovanja destruktivnih skupina ne smije se zlouporabiti u cilju suzbijanja ljudskih prava. Represivne mjere ovdje moraju biti ultima ratio i strogo zakonom određene. Najvažnija je edukativna djelatnost a to je obaveza svih koji na bilo koji način sudjeluju u edukaciji ili skrbi za ranjive skupine.

8.

Općenito bi trebalo više pozornosti posvetiti djelovanju destruktivnih skupina. U tom smislu velika je uloga tiskanih i elektronskih medija koji tu zadaću za sada ne ostvaruju u potrebnoj mjeri.

9.

Sudionici odgojnog i obrazovnog procesa, osobe koje skrbe o potencijalnim adresatima morali bi prolaziti sustavnu edukaciju. Odgovarajuću edukaciju trebali bi proći i profesionalni sudionici različitih formalnih procedura (suci, državni odvjetnici, odvjetnici, policijski službenici), ali također i roditelji.

10.

Javnost bi općenito mnogo više trebala biti upoznata s djelovanjem i učincima djelovanja destruktivnih sekta.

11.

Spriječavanje i suzbijanje djelovanja destruktivnih sekti nalaže povezano djelovanje građanskih udruga i trajnu suradnju s odgovarajućim ustanovama. Neophodno je osnovati središnji nacionalni centar i najmanje četiri regionalna centra koja moraju imati savjetodavnu ulogu, ulogu povezivanja djelatnosti spriječavanja i suzbijanja djelovanja destruktivnih sekti i osobito ostvarivanja međunarodne suradnje

12.

Djelatnosti nabrojene pod 1. – 12. zahtijevaju odgovarajuća sredstva. Prostor i kadrove ima osigurati Republika Hrvatska, a financijska sredstva za funkcioniranje sustava Vijeće Europe i Europska unija.

 

 

Comments are closed.